Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7
Beginpagina :: Nederlands :: News :: news_colonne_gauche :: ZUIDHAVEN

Met de aankoop, eind 2009, van het gebouw van de oude Molens van Anderlecht en de oprichting, begin 2010, van de vennootschap die het project zal beheren, zet het project ZUIDHAVEN de concretiseringsfase in. Dit project zal bijdragen tot de heropleving van de kanaalzone tussen het Biestebroekdok in Anderlecht en de sluis van Molenbeek. Het gebouw van de Molens van Anderlecht zal hierbij een belangrijke symbolische functie vervullen. Het project wil daar namelijk enerzijds bedrijfsruimten onderbrengen en anderzijds het ontdekkings- en innovatiecentrum. Dat centrum wil op economische wijze de menselijke, historische, ecologische, technische en economische kenmerken van dit bijzondere gebied van Brussel in de verf zetten. Het zal naar het grote publiek toe uitpakken met een kwalitatief didactisch programma, bestaande uit workshops, tentoonstellingen, culturele evenementen, ontdekkingsparcours….. Het project ZUIDHAVEN wordt gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie, in het kader van het programma Doelstelling 2013. De Gemeente Anderlecht staat in voor de coördinatie van het project met partners zoals de GOMB, de Haven van Brussel, ABATAN NV en de MIVB. De GOMB maakte onder meer de aankoop mogelijk van het gebouw van de Molens van Anderlecht. We vestigen hierbij ook de aandacht op de federale bijdrage van Grootstedenbeleid in de financiering. EUCLIDES droeg eveneens een belangrijk steentje bij tot de totstandkoming van dit idee en is belast met de uitvoering van het project, meteen ook een mooie bevestiging van onze taak inzake de plaatselijke economische ontwikkeling in Kuregem. Na de oprichting van het Bedrijvencentrum, het Teknoweb of de firma MURMUUR zijn we nu dus... On The Road Again !