Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7
Beginpagina :: Nederlands :: News :: news_colonne_gauche :: Vacature: Projectleider lokale ontwikkelling

Sinds 1994 probeert euclides bij te dragen tot de ontwikkeling van de lokale economie in Kuregem en de Anderlechtse kanaalzone. Euclides treedt op als een lokaal ontwikkelingsagentschap dat zich toespitst op het creëren van synergieën tussen de actoren op het grondgebied en het faciliteren van nieuwe projecten.

Euclides heeft sinds zijn oprichting verschillende systemen ontwikkeld zoals een bedrijfscentrum, een loket voor de lokale economie, een multimediaruimte ‘teknoweb’, een bedrijf in de bouwsector bestemd voor inschakeling in het arbeidscircuit. Momenteel voert euclides nieuwe acties om de lokale ontwikkeling te stimuleren, met name in het kader van het FEDER-poject ‘ZUIDHAVEN’ (www.portsud.be) en de uitbouw van een stagecentrum voor het technisch en beroepssecundair onderwijs.

Euclides is op zoek naar een medewerker/medewerkster om het team te versterken dat zich toelegt op de ontwikkeling en het beheer van projecten

Belangrijkste acties
Projecten voor lokale ontwikkeling coördineren en beheren, vergt uiteenlopende capaciteiten:

• acties bedenken, uitwerken en realiseren in de lijn van de algemene strategie van euclides,
• zorgen voor de communicatie en de relaties met de partners (autoriteiten, media, ander organisaties),
• de context analyseren waarin de acties gevoerd worden,
• innovatiemogelijkheden opsporen en benutten,
• het administratief en financieel beheer superviseren,
• bijdragen tot het beheer van relaties met geldschieters, • superviseren van/deelnemen aan het beheer van de logistieke middelen met betrekking tot zijn of haar werkterrein,
• relaties met partners aanknopen en ontwikkelen, voorrang geven aan het verenigingen en gemeenschappelijk maken van de capaciteiten en vaardigheden van de actoren.

Profiel
De kandidaat beschikt over een diploma hoger onderwijs.
Het cv getuigt van zijn/haar capaciteit om taken uit te voeren die algemene vaardigheden vereisen (technisch, economisch, beheersmatig, sociale en politieke benadering van kwesties, belangstelling voor cultuur en opleiding,…) en interesse voor multidisciplinair werk.
Een basiskennis van financieel beheer is gewenst (exploitatierekeningen of een begroting opstellen, balanslezen, basiskennis van financiële analyse).
De kandidaat kan in team werken, neemt graag initiatief en streeft naar vernieuwing.
Euclides is op zoek naar een tweetalige medewerker/medewerkster.
Kennis van de structuren en van de werking van de particuliere economische sector en/of de overheidssector en het verenigingsleven is een troef.

Taken en doelstellingen 

Hij/zij neemt deel aan het uitwerken en realiseren van acties om het grondgebied te ontwikkelen en een dynamiek te geven (stad, gewest, werkgelegenheidsgebied,...) door rekening te houden met economische, sociale en culturele overwegingen.

Op basis van toekomstgerichte gesprekken en analyses draagt hij/zij bij tot de uitvoering van de bestaande acties, werkt hij/zij nieuwe acties en projecten uit en zorgt hij/zij voor de opvolging en uitvoering van die acties.

Hij/zij draagt bij tot de samenwerking met partners door lokale actoren samen te brengen rond acties.

De uitvoering van de acties impliceert teamwork en verantwoordelijkheden als begeleider.Aanbod
Voltijds contract van onbepaalde duur.
Doorgroeimogelijkheden in de coördinatie van langetermijnopdrachten.

Kandidatuur Een cv opsturen naar info@euclides.irisnet.be
Een motiveringsbrief opsturen
Een tekst van een tiental regels waarin de kandidaat uitlegt dat hij/zij de taakomschrijving begrijpt.